Изберете страница

д-р Станка Узунова

Образование:
Д-р Станка Узунова завършва медицина във Висш медицински институт “Ив.П.Павлов”  в гр.Пловдив през 1991 год. Специализира очни болести в Очна клиника, ВМИ – Пловдив, придобита специалност като офталмолог от 2000 год.
Втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт – Медицински университет Пловдив, 2020 г.

Трудов стаж
:
1 година – офталмолог, Очно отделение, Военна болница Пловдив
5 години – офталмолог, Очен кабинет, ДКЦ 3, Пловдив
5 години – управител Здравен отдел, частна фирма, Пловдив
от м.март 2006 – собственик и управител на Специализиран очен кабинет, Пловдив

Допълнителни квалификации
:
International Ophthalmology Education Award, октомври 2019, Американска академия по офталмология
Сертифициран Glaucoma educator, март 2015 – Prevent Blindness America
Сертифициран контактолог от 2005 г.-“Johnson& Johnson Academy”
Английски и руски език – много добро ниво

Членства
:
2020 Asia Pacific Tele Ophthalmology Society
2015 Американска академия по офталмология
2009  Vision 2020
2006 Национална глаукомна асоциация
2005 Съюз на българските контактолози
2000 Българско дружество по офталмология
1999 Български лекарски съюз
1994 Съюз на очните лекари в България

Следдипломно обучение
:
1. Компютърна периметрия – курсове 2004, 2005 и 2018 г.
2. Рефракционни аномалии и тяхната корекция – 2005 г.
3. Нови насоки в лечението на глаукомата – 2005 г.
4. Класификация, патогенеза и лечение на глаукомата – 2005 г.
5. Псевдоексфолиативна глаукома – 2005
6. Диагностика и терапия на глаукомата – 2006
7.Отлепване на ретината – 2007 г.
8. Генетика и макулна дегенерация – Harvard Medical School, 2011
9. Ранно откриване на глаукомата – Париж, 2011
10. Нови терапевтични възможности за лечение на глаукома – Париж, 2011
11. OCT и глаукома – София, 2012
12. Contact lenses Excellency – обучение в Ciba vision, Novartis, Grosswallstadt, Germany, 2013
13. Въведение в катаракталната хирургия – University of Michigan, 2014
14. Glaucoma educator – курс, Prevent Blindness America, март 2015
15. Global blindness – London School of Hygiene & Tropical Medicine, June 2015
16. Eliminating Trachoma – London School of Hygiene & Tropical Medicine, October 2016
17. Лазери в офталмологията, 24-27.10.2019
18. Телеофталмология, изкуствен интелект. Ежемесечни уебинари на APTOS society от м.06.2020 до 01.2021

Участия в симпозиуми, конференции и конгреси:
1. Конгрес на Съюза на очните лекари в България – ежегодно
2. Конгрес на Българското дружество по офталмология – всеки две години
3. Свързана с възрастта макулна дегенерация – 2005 и 2011 г.
4. Acrysoft Restor – операции на живо, Пловдив, 2006
5. Факоемулсификация с Infinity Vision System, prof. Akahoshi – 2006, София
6. Pure vision multifocal – симпозиум, София
7. Black Sea Symposium, Варна, 2007 и 2009 г.
8. Международен глаукомен симпозиум, Атина, Гърция, 2007 г.
9. Новости в офталмологията – ежегодно
10. Конференция на Национална глаукомна асоциация – ежегодно
11. Конгрес на Съюза на българските контактолози
12. Нови възможности в профилактиката и лечението на очните инфекции – 2009 г.
13. Glaucoma Academy – 2009 г.,2013 г.
14. Нови терапевтични възможности при лечение на глаукома и сухо око – 2010 г.
15. Национален симпозиум за офталмолози „За да виждаш света около теб“ – 2011 г.
16. Симпозиум „Прогресия на глаукомата“ – 2011 г.
16. Световен глаукомен конгрес – Париж, 2011 г.
17. Конгрес на Европейското дружество по офталмология, Копенхаген, Дания, 2013 г.
18. Конгрес на Европейската глаукомна асоциация, Ница, Франция, 2014 г.
19. Витреоретинален симпозиум „Диабет и око“ – 2014 г.
20. Конгрес на Американската академия по офталмология, Лас Вегас, САЩ, 2015 г.
21. Конгрес на Европейското дружество по офталмология, Барселона, Испания, 2017 г.
22. Конгрес на Американската академия по офталмология, Ню Орлиънс, САЩ, 2017 г.
23. Световен конгрес по офталмология, Барселона, Испания, 2018 г.
23. Конгрес на Американската академия по офталмология, Сан Франциско, САЩ, 2019 г.
24. Advances in Glaucoma research and Clinical Science, конгрес, онлайн, 1-4.10.2020
25. Конгрес Euretina 2020, онлайн, 2-4.10.2020
26. Glaucoma fest, онлайн, 19.11.2020
27. Конгрес на Европейската глаукомна асоциация, онлайн, 12-13.12.2020
28. Конгрес на Европейската глаукомна асоциация, Атина, 3-7.06.2022

Научни участия:
1. Добрата офталмологична практика – участие с презентация в симпозиум на Конгреса на очните лекари в България, юни 2011 г.
2. Първична откритоъгълна глаукома в терминален стадий и очен исхемичен синдром – клиничен случай, представен на 12-ти Симпозиум на Националната глаукомна асоциация, София, м.03.2014 г.
3. A cross-sectional study comparing measurement of intraocular pressure using Goldman and Nidek tonometry in relation to central corneal thickness in glaucomatous eyes- Конгрес на Европейската глаукомна асоциация, Ница, Франция, м.06, 2014 г.
4. Dynamics of compliance in glaucoma progression – устна презентация на 5th International Conference of Clinical & Experimental Ophthalmology, Valencia, Spain, 4-6.08.2015 г.
5. Телегрижи и телездраве – световен опит и възможности за приложение в България, Медицински университет, Пловдив, дипломна работа, защитена на 13.01.2020 г.
6. TELEMEDICINE, TELEHEALTHCARE AND TELEHEALTH – LITERATURE REVIEW, 24th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 27-29.03.2020, Vrnjacka Banja, Serbia
7. The Opinion of Health Professionals About Telemedicine in Bulgaria, VIII-ма международна конференция на младите учени, Пловдив, онлайн, 23-26.07.2020
8. Application of Telemedicine in COVID-19 Conditions– Overview, устна презентация на годишен конгрес на ICTO /Information and Communication Technologies in Organizations and Society/, 2.10.2020

Дейности по специалността:
1. Ранно откриване на глаукома – програмата се провежда в очния кабинет всяка година по време на Световната глаукомна седмица през месец март. Провеждат се безплатни прегледи на пациенти със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на Кмета на града. Проведените мероприятия се публикуват всяка година на сайта на Световната глаукомна седмица – секцията Around the World
2. Училище по глаукома – за първи път в България, основано 2009 г. в Пловдив от д-р Узунова. Периодични срещи и дискусии с пациенти относно заболяването глаукома. Отбелязано в Ophthalmology Times Europe, 11 March 2009
3. Две проучвания относно новооткрита глаукома, публикувани в офталмологични списания в България през 2006 г.
4. Проучване относно сравнение между различни методи на измерване на очното налягане и измерване дебелината на роговицата, представено като научно участие на д-р Узунова на Европейския глаукомен конгрес в Ница, 2014 г.
5. Динамика на глаукомната прогресия – сравнение между различни методи на измерване на очното налягане и дебелината на роговицата и оценка на прогресията на глаукомните изменения върху диска на зрителния нерв, представено като устна презентация на конференция „Клинична и експериментална офталмология“ във Валенсия, Испания, 2015 г.
6. Телегрижи и телездраве – световен опит и възможности за приложение в България. Дисертация, подготвена за периода м.08-12.2019 г.
7. Телеглаукома – виртуална очна клиника и мобилно приложение, дисертационен труд, в процес на подготовка

Научни публикации:

1. ПРОСТАГЛАНДИНОВИТЕ АНАЛОЗИ КАТО СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С НОВОДИАГНОСТИЦИРАНА  ПЪРВИЧНА ОТКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмолотия, брой 5, 2006 г.
раздел „Научни доклади и съобщения“
2. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪТРЕОЧНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ПРОСТАГЛАНДИНОВИ АНАЛОЗИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА ОТКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмология, брой 5, 2006
раздел „Научни доклади и съобщения“
3. ФИКСИРАНИ КОМБИНАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмология, брой 1, 2008 г.
раздел „Научни доклади и съобщения“
4. ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА МАКУЛАТА СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
сп. „Мед-инфо“,  брой 3, 2008 г.
5. АЛЕРГИЧНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Мед-инфо“, брой 3, 2009 г.
6. СУХО ОКО
сп.“Мед-инфо“, бр.11,2009 г.
7. АЛЕРГИЧНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Топмедика“, бр.2, 2010
8. ГЛАУКОМА
сп.“Мед-инфо“, бр.3, 2010
9. КАТАРАКРТА
сп.“Мед-инфо“, бр.3, 2011
10. ИНФЕКЦИОЗНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Топмедика“, бр.4, 2012
11. ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ
сп.“Мед-инфо“,бр.3, 2013
12. АЛЕРГИЯ И ОКО
сп. „Медикал“, бр. 4,2014
13. ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ
сп.“Медикал“, бр.8, 2014
14. МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
сп.“Медикал“, бр.8, 2014
15. КАТАРАКТА
сп.“Медикал“, бр.8, 2014
16. СУХО ОКО
сп.“Медикал“, бр.1, 2015
17. КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Мед-инфо“, бр.3, 2015
18. БАКТЕРИАЛНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Медикарт“,  бр. 4,  2017
19. ГЛАУКОМА, НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО
сп.“Мед-инфо“, бр. 3,  2017
20. ГЛАУКОМА, СВЕТОВНА ГЛАУКОМНА СЕДМИЦА
сп.“Мед пост“, бр.22, 2017
21. BENEFITS, DISADVANTAGES AND TRENDS OF TELEMEDICINE DEVELOPMENT – LITERATURE REVIEW
сп.“Управление и образование, Здравни грижи“ b5-v16
22. TELEMEDICINE, TELEHEALTHCARE AND TELEHEALTH – LITERATURE OVERVIEW
сп. KNOWLEDGE – International Journal, Vol.38.4
23. A STUDY OF PUBLIC ATTITUDES TOWARDS THE APPLICATION OF TELEMEDICINE AMONG PATIENTS IN BULGARIA
сп. KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 40.4, 2020

 

error: Content is protected !!