Изберете страница

Тест лечение глаукома

Очаквайте скоро и отговорите, които ще Ви насочат относно Вашето състояние, публикувани на тази страница. До тогава, можете да ползвате посочения начин по-долу:

Отговорете на въпросите възможно най-изчерпателно. Напишете Вашите отговори без да копирате въпросите в e-mail, който изпратете на suzunova@doctor.com. До един работен ден след това д-р Узунова лично ще разгледа Вашия случай и ще Ви изпрати писмен отговор.

Не забравяйте, че нелекуваната или неправилно лекувана глаукома задължително води до слепота!

1. Име
2. Адрес /град/
3. Възраст
4. От колко време имате доказана глаукома
5. Какво е било очното Ви налягане преди започване на лечение
6. Какво е било очното Ви налягане при последното му измерване
7. Дата на последното измерване
8. С какви капки се лекувате – име, кога са изписани, колко пъти на ден ги слагате
9.  Сменяни ли са капките, с които се лекувате – кога, с какви, знаете ли защо
10. Кога е правен последния Ви пълен очен преглед
11. Знаете ли какви изменения имате в зрителния нерв
12. Кога е правен последния Ви периметър
13. Знаете ли дали имате изменения в зрителното поле
14. Имате ли кръвен родственик с глаукома
15. Колко пъти годишно се измерва очното Ви налягане
16. Колко пъти годишно Ви се прави периметър
17. Опишете накратко нещо допълнително във връзка със заболяването – как се е развивала глаукомата, как е открита, правен ли ви е лазер, правена ли е операция и пр.
18. Имате ли и друго очно заболяване – напр.катаракта, макулна дегенерац ия и пр.
19. Страдате ли от общо заболяване – напр. диабет, хипертония, бронхиална астма и пр.

Въпросите от 3 до 8 вкл. са задължителни. Въпросите от 9 до 19 дават по-голяма яснота за конкретния случай, на тях отговорете по възможност. Ако Ви е правен компютърен периметър, можете да изпратите като прикачен файл сканирано копие.
Участието Ви в теста не Ви ангажира по никакъв начин. Информацията, която ще получите е напълно безплатна.

error: Content is protected !!