Изберете страница

Тест централно зрение

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ЗРИТЕЛНОТО ПОЛЕ

УКАЗАНИЯ:
Теста се извършва поотделно за двете очи.
1. Закрийте едното око. Ако ползвате очила за четене, сложете ги.
2. Фиксирайте черната точка в центъра на схемата
3. Обърнете внимание в случай, че виждате вълнообразни или размазани линии. Ако има такива, свържете се незабавно с очен лекар!
4. Повторете теста с другото око

ВЪПРОСИ КЪМ РЕШЕТКАТА НА AMSLER:

1. Виждате ли точката в центъра на квадрата?
Отговор : да; неясно; не
2. При фиксиране на централната точка виждат ли се всички страни и ъгли на големия четириъгълник?
Отговор : да; не; липсва
3. Гледайки централната точка, виждат ли се цели /интактни/ малките квадратчета в големия квадрат или има прекъсвания, замъглявания, дупки, петна /къде/?
Отговор: …………………………………………………………………………..
4. При наблюдаване на централната точка всички линии на квадрата /хоризонтални и вертикални/ съвсем поредни ли са /т.е. еднакви ли са всички малки квадратчета/?
Отговор: …………………………………………………………………………..
5. При фиксиране на централната точка, независимо от петната и деформациите, вижда ли се още нещо – изменение на някои линии, вибрации, светлини, цвят, оттенък и къде?
Отговор: …………………………………………………………………………..
6. При фиксиране на централната точка, на какво разстояние от нея се вижда отбелязаното петно или дефекта /отчита се броя на квадратчетата/
Отговор:…………………………………………………………………………..

*** При изследване на 28см един малък квадрат отговаря на 0,5 градуса, един голям на 1 градус, цялата мрежа на 20 градуса.

Повече информация и компетентно мнение можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

error: Content is protected !!