Изберете страница

За този сайт

Оказва се, че по-голямата част от пациентите не са наясно със своето заболяване или имат много въпроси относно здравето на своите очи. В много от случаите са търсили информация, вкл. в интернет, но не са намерили такава или тя е поднесена изпълнена с медицинска терминология. Въпросите са останали нерешени, а притесненията са нарастнали. Така се появи идеята за първия български сайт, в който да има достатъчно информация за по-значимите и често срещани очни заболявания.

Сайтът е създаден в началото на 2007 год. от д-р Станка Узунова /статии, съдържание, оформление, обновяване/. В него ще намерите актуална информация относно посочените заболявания и състояния, която се актуализира непрекъснато. Източници са както участията на д-р Узунова в конференции и симпозиуми, така и специализирана литература, преводни материали от Американската академия по офталмология, от водещи фармацевтични фирми и специализирани сайтове. В страниците на сайта ще намерите информация освен за дадено заболяване и неговото развитие, най-актуалното в момента, новорегистрирани лекарства, има ли възможности за лечение и какви са те – според новостите в света.

За нас е чест и удоволствие, че 14 години след създаването на тези страници можем да заявим, че сайтът е един от най-посещаваните в своята област, начинът на оформление и  поднасяне на информацията са достъпни и харесвани от потребителите.

Ще бъде много полезно за нас и нашите посетители, ако ни изпращате свои въпроси, мнения или предложения. Това ще даде възможност да бъдат преработени публикуваните материали, които са останали не добре разбрани, а така също и да бъдат включени нови заглавия. За целта можете да ползвате e-mail   suzunova@doctor.com.
Благодарим на всички, които ни писаха до сега, радваме се, че можем да бъдем полезни!

error: Content is protected !!