Изберете страница

Катаракта и глаукома

Може ли да се оперира катарактата, ако пациентът има и глаукома?

Съществува схващането, че ако пациента има глаукома, не може да бъде опериран от катаракта. За щастие, това не е така! Напротив, препоръчва се операцията за катаракта да бъде направена навреме, тъй като за да се следи дали уврежданията от глаукомата прогресират не е достатъчно само да се измерва очното налягане. Особено важно е да се оглежда периодично очното дъно и по-специално зрителния нерв, защото глаукомното увреждане засяга именно него. Помътнялата леща пречи на този оглед. В много от случаите е трудно да се прецени намаленото зрение на глаукомата ли се дължи или на катарактата. А това е много важен въпрос по отношение на прогнозата за зрението – и двете заболявания водят до слепота. Но катарактата е напълно оперативно лечима, докато глаукомата е сред водещите причини за нелечима слепота.

Спират ли се капките за глаукома след операцията за катаракта?
Не! Глаукомата е едно много сериозно заболяване, водещо до слепота. В тази връзка се изисква сериозно отношение както от пациента, така и от лекаря. Изписаните капки се прилагат непрекъснато. Преди и след операцията за катаракта според вида на капките за лечение на глаукома, може да се наложи смяна на медикамента.

Какво трябва да запомним, ако пациента има и катаракта, и глаукома?
Особено важно е пациента и лекуващия очен лекар да работят съвместно, за да има болния най-добър шанс за предпазване и съхранение на зрението си. Най-добре е лечението на болния да бъде поето от глаукомен специалист. Лечението на глаукомата има две страни – пациента редовно да слага изписаните му капки и да посещава в определеното време своя лекар и от друга страна – ангажиран към случая му очен лекар – човек, с когото пациента може спокойно да поговори, който знае всичко за състоянието му, за да може правилно да го следи. От съществено значение е за всеки пациент лекаря да има изработен индивидуален лечебен план, т.е. какво следва да се направи за по-лесното управление на болестта и спиране на напредването й: през какви интервали да се измерва очното налягане, колко пъти в годината да се прави периметър и пр. По отношение на катарактата – кога ще бъде най-добре за пациента да се оперира, като се имат пред вид и колебанията в очното налягане и дали е постигнато достатъчно добро очно налягане, за да бъде операцията успешна. Водеща роля има личната ангажираност на лекаря. Пациентът трябва да бъде запознат със състоянието си и с това какво трябва да се направи – все пак става въпрос за неговите очи.
Повече информация можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова
Как да станете наш пациент

Вдясно – замъглено зрение при катаракта

error: Content is protected !!