Изберете страница

Диабет и око

Диабетът е комплексно заболяване, резултат от невъзможността на тялото да произвежда инсулин – хормонът, който пренася захарта от кръвта в клетките, където тя се използва за енергия. Без достатъчно инсулин остава прекалено много захар в кръвта. Все едно да имате кола с пълен резервоар, но без ключ – имате достатъчно гориво, но не можете да го използвате.
Пациентите с диабет в света са повече от 135 милиона. При диабетици риска за развитие на катаракта и глаукома е два пъти по-висок.
Диабетната ретинопатия е много често срещано усложнение при диабетици и една от главните причини за загуба на зрение. Тя засяга ½ от 14 милиона американци, болни от диабет.
При поставяне на диагнозата при пациенти с неинсулинозависим тип диабет, се оказва, че 20% от тях вече са развили диабетна ретинопатия. 15 години след поставяне на диагнозата диабет признаци на диабетната ретинопатия има у 97% от пациентите на инсулиново и у 80% от пациентите на неинсулиново лечение.
Диабетната ретинопатия може да доведе до слепота без предупреждение. Поради тази причина е задължително при диабетици да се прави пълен очен преглед поне веднъж годишно, а у бременни жени с диабет – на всяко тримесечие.

Какво представлява диабетната ретинопатия?
Това е заболяване на кръвоносните съдове на ретината, което засяга диабетици. Ретинопатията е очно усложнение на диабета и е причина за слепота на 10 000 души годишно. Загубата на зрение е прогресивна у диабетици с лош контрол върху кръвната захар. За съжаление, пациентите болни от диабет търсят очен лекар едва след като започнат да губят зрение – когато лечението е вече трудно. Първоначално зрението не е засегнато. На по-късен етап в ретината се разрастват нови кръвоносни съдове и фиброзна тъкан. Без лечение, настъпва загуба на зрението.
Диабетът засяга  кръвоносните съдове, които изхранват ретината и след време те стават пропускливи. Когато кръвоносните съдове не могат повече да доставят хранителни вещества на зрителните клетки, настъпва загуба на зрение.
Първоначално кръвоносните съдове се стесняват, увреждат и блокират доставката на храна до малките светлочувствителни клетки на ретината. Кръв /хеморагия/ или течност /ексудат/ се разливат по ретиналната тъкан и причиняват замъгляване на зрението.
Поради затрудненото изхранване на ретиналната тъкан се разрастват абнормни нови съдове в ретината и стъкловидното тяло там, където има нарушено кръвообращение. Тези нови съдове са непълноценни, пропускливи и лесно се късат. Когато настъпи излив, усложненията могат да доведат до трайна загуба на зрителни функции. Кръвта или ексудата могат да засегнат точката от ретината, отговорна за нашето централно  ясно зрение – макулата. При засягането й зрението става неясно, губят се финните детайли. Четенето, гледането на телевизия и шофирането са затруднени. Отокът на макулата може да доведе до постоянна загуба на зрение.
Организмът се опитва да поправи увреждането и се образува “белег”. Понякога тази тъкан може да придърпа ретината и тя да се отлепи – едно много тежко усложнение, което може да доведе до слепота.
Когато абнормните съдове прорастнат към стъкловидното тяло, настъпва намаляване на зрението до степен трудно различаване на тъмно от светло. Големите кръвоизливи често настъпват по време на сън. В някои случаи се препоръчва операция /витректомия/, при която стъкловидното тяло се замества с чист разтвор.

Причини за възникване на диабетната ретинопатия
Според една от теориите в ретината се развива хипоксия /ниско ниво на кислород/,в отговор на която прорастват нови /патологични, абнормни/ съдове, за да задоволят нуждите на ретината от кислород.
Някои фактори могат да спомогнат за развитието на диабетната ретинопатия:
– лош контрол върху кръвната захар
– бременност
– високо кръвно налягане
– бъбречно увреждане

Поставяне на диагнозата:
Първоначалният преглед включва определяне на зрение, очно налягане и подробен оглед на очното дъно. За да прецени дали кръвоносните съдове са станали пропускливи и дали има развитие на нови съдове, очният лекар може да препоръча т.нар. снимка на очното дъно /флуоресцеинова ангиография/. Това изследване се извършва като най-напред жълто багрило се инжектира венозно в ръката. То бързо се придвижва с кръвния ток из цялото тяло. С ултравиолетова светлина се наблюдава очното дъно и се вижда как съдовете “светят” в жълто-зелено. Правят се серия от снимки, по които се прави преценка за наличие на увреждания и тяхната степен. Препоръчваме да поискате да Ви бъдат предоставени снимките на дискета или компакт диск, по този начин лекуващия ви очен лекар ще има подробна информация за Вашето състояние. Ще може да се прави сравнение през годините за прогресията на уврежданията.

Добрата новина
Навременното лечение и най-вече редовните очни прегледи могат да предпазят от трайна загуба на зрение хората с диабет. Стриктният контрол върху кръвната захар и кръвното налягане имат водещо значение за появата и прогресирането на диабетната ретинопатия.

Лечение:
Лазерното лечение може да предотврати загубата на зрение при диабетици. Пациентите с пролиферативна ретинопатия имат 90% шанс да запазят своето зрение, ако лечението започне преди ретината да е сериозно увредена.
Лазерът се прави директно или около увреденото място в ретината. Навременното лазер лечение може да стабилизира зрението, но не може да върне вече загубено зрение или да възстанови увредена ретина.

Как се извършва лазерното лечение
Най-напред се разширяват зениците. През специална леща, която се залепя за окото лекарят прави лазерната процедура. По време на нея част от пациентите виждат зелени или червни отблясъци и е възможно да имат повишена чувствителност. Самата процедура трае няколко минути. След нея за 1-2 дни е възможно да има замъглено зрение, затруднено цветно и нощно виждане. В случай на поява на болка или друг вид дискомфорт, се назначават очни капки.

Витректомия
При пациенти с кръвоизливи в стъкловидното тяло се замества увреденото стъкловидно тяло с чист разтвор, през който се вижда ясно. Операцията се прави с обща или местна упойка в очна клиника.

Очните лекари могат да лекуват проблемите, причинени от диабетната ретинопатия, но не и нея самата. Едно нещо е достатъчно, за да не се стигне до развитието й – постоянен контрол върху кръвната захар, редовно измерване, стойности в границите на нормата.
Счита се, че са необходими над 15 години еволюция на диабета, за да се почви диабетна ретинопатия. Този дълъг срок дава възможност за предотвратяване и навременно лечение чрез периодичен оглед на очното дъно.

Повече информация и необходимите съвети можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

error: Content is protected !!