Изберете страница

Тест цветно зрение

Нарушенията в цветното зрение се предават по наследство, но могат да бъдат и придобити вследствие друго заболяване. Приложеният тест е ориентировъчен. След като го направите, проверете своите отговори. Ако имате грешни отговори, посъветвайте се с очен лекар.

В цветните полета са изобразени фигури или цифри. Всяка от тях трябва да видите за 3 секунди.

Верните отговори можете да видите  тук

error: Content is protected !!