Изберете страница

Лечебен план

 

Какво е важно за правилното лечение?

Глаукомата е хронично заболяване, изискващо дълготрайно непрекъснато лечение. От съществено значение е за всеки пациент лекарят да има изработен индивидуален лечебен план, т.е. какво следва да се направи за по-лесното управление на болестта и спиране на напредването й: през какви интервали да се измерва очното налягане, колко пъти в годината да се прави периметър, налага ли се да се добави втори медикамент или да се направи лазер и пр. Водеща роля има личната ангажираност на лекаря. При глаукомно болния е съществено измерването на очното налягане на интервали, съобразени с индивидуалния лечебен план, изработен от глаукомния специалист. Ако е повишено вътреочното налягане, то следва да се направи оценка за действието на поставяния медикамент и при необходимост терапията да бъде коригирана. Важно е да се знаят и колебанията в очното налягане.
С този план, разбира се, трябва да бъде запознат и болния. Тъй като глаукомата е заболяване за цял живот, особено важно е пациента и лекуващия очен лекар да работят съвместно, за да има болния най-добър шанс за предпазване и съхранение на зрението си. Глаукомата е едно много сериозно заболяване, водещо до слепота. В тази връзка се изисква и сериозно отношение както от пациента, така и от лекаря.

  • Какво представлява лечебния план на даден болен?

Много важно е всеки пациент с глаукома да има изработен лечебен план. В него се включва какво следва да се прави оттук-нататък с оглед състоянието на пациента – дали да се смени медикамента или да се добави нов, след колко време да се измери отново очното налягане, кога да се направи периметрия, за да се сравнят данните и да се направи анализ има ли прогрес на уврежданията. Прави впечатление, че пациентите нямат лечебен план, те знаят, че трябва да се преглеждат на шест месеца – един много дълъг период, през който могат да настъпят непоправими увреждания. А пациентът иска да бъде лекуван, той има право да знае какво трябва да се направи и сам да прецени дали има възможност за това.
При изписване на терапия за първи път или при смяна на медикамента е задължително пациентът да бъде прегледан до 1 месец, за да сме сигурни, че сме постигнали търсения терапевтичен ефект и лекарството действа. Разбира се, лечебния план за всеки пациент е строго индивидуален. Очното налягане трябва да се измерва поне 4 пъти в годината, за да сме спокойни и ние, и пациента, че правилно се грижим за запазване на зрението. Компютърна периметрия трябва да се прави поне веднъж в годината, но е по-добре на 6 месеца. Пациентът трябва да бъде запознат със състоянието си и с това какво трябва да се направи – все пак става въпрос за неговите очи.

  • Примерен лечебен план

При пациент, на който сме открили повишено очно налягане най- напред трябва да уточним има ли оплаквания, има ли кръвен родственик със заболяването, какви други заболявания има. Правят се няколко контроли, за да видим какви са колебанията в очното налягане. За да докажем заболяването, е необходимо да се направи пълен преглед, включващ зрение, очно налягане, оглед на камерния ъгъл, оглед на очното дъно /след разширяване на зениците/ и по-специално на състоянието на зрителния нерв, периметрия. След като съберем всички тези данни, решаваме става ли въпрос за глаукома и изписваме лечение. Пациентът трябва непременно да бъде видян в рамките на следващия месец, за да направим оценка дали с изписания медикамент сме постигнали нашата цел. Следващият контролен преглед, ако всичко е наред, ще направим след 2 месеца. След още 3 месеца ще направим отново пълен преглед, за да направим оценка на състоянието, да сравним с първоначалния преглед и да разберем има ли прогресия на уврежданията. Казано накратко, след поставяне на диагнозата и изписване на лечение е необходимо да видим пациента още 2-3 пъти в рамките на половин година. Разбира се, всичко е индивидуално и зависи от измерените показатели, а също и от съдействието на пациента. Но при всички случаи той трябва да бъде запознат както със състоянието си, така и с намеренията на лекаря относно по-нататъшното лечение. Както вече стана ясно – това е сериозно заболяване и изисква сериозно отношение.

  • Колко често трябва да посещавате очен лекар?

Ако заболяването е новооткрито, очното налягане трябва да се контролира в началото всяка седмица или всеки месец, докато се установи, че е постигната трайно желаната негова стойност. Дори и тогава е необходимо да посещавате Вашия лекар няколко пъти в годината.

Особено важно е лекарят да Ви изслушва и да отговаря на Вашите оплаквания и въпроси, да обяснява възможностите за лечение и да осигурява нужните контролни прегледи. Ако не се чувствате конфортно и изпитвате неудобства, запомнете, че имате правото по всяко време да потърсите друго мнение. Добрата връзка с Вашия очен лекар е ключа за ефективна грижа за глаукомата! Нашата програма за глаукома

Повече информация можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

error: Content is protected !!