Изберете страница

Съвременно лечение

 

Каква е целта на лечението?

Основната цел на специалиста е да запази зрението на своя пациент.
Глаукомата не може да бъде излекувана и загубата на зрителни функции е постоянна и прогресивна. Целта на съвременната терапия е да забави тази прогресия. Лечението цели: стабилизиране на зрителното поле, поддържане на очното налягане в индивидуалната за пациента норма, без резки изменения и колебания в стойностите му за продължителен период. Понастоящем намаляването на очното налягане е единственото средство за управление на заболяването.
Основна цел на лечението е да се постигне т.нар. прицелно налягане – такова очно налягане, при което не прогресират промените на зрителния нерв и зрителното поле, при максимално подобрение на качеството на живот. Поддържане на прицелно налягане при пациенти с глаукома по-малко или равно на 18 mmHg е свързано с минимална прогресия на дефектите в зрителното поле.

  • С какво се съобразява лекаря, когато избира лекарството?

Когато лекарят трябва да избере най-подходящата терапия за даден пациент, той би трябвало да се ръководи от следните съображения:
1. Лекарството трябва да бъде ефективно, т.е. да доведе до очакваното понижение на очното налягане.
2. Да бъде постигнат дълготраен контрол във времето върху очното налягане – да не се налага честа смяна на капките.
3. Да е безопасно за пациента. Има например група антиглаукомни медикаменти, които са противопоказани при пациенти с бронхиална астма или сърдечни смущения.
4. Да бъде добре поносимо, с малко или липса на странични ефекти.
5. Да бъде с поносима цена.
6. Да осигурява на пациента добро качество на живот.
7. Дозирането да бъде опростено /например веднъж дневно/, за по-добро сътрудничество от страна на пациента.

  • Какво трябва да прави болния, за да е сигурен, че се лекува правилно?

Най-добре е лечението на болния да бъде поето от глаукомен специалист. Лечението на глаукомата има две страни – пациентът редовно да слага изписаните му капки и да посещава в определеното време своя лекар и от друга страна – ангажиран към случая му очен лекар – човек, с когото пациента може спокойно да поговори, който знае всичко за състоянието му, за да може правилно да го следи. Въпреки, че глаукомата не може да бъде излекувана, ранното и откриване и започване на навременно лечение може да запази зрението. Ако заболяването е открито навреме, провежда се правилно лечение и се спазват препоръките на очния лекар, живота на пациента може да бъде пълноценен.
Важно е да се помни, че очите са безценни и зрението е за цял живот!

  • Какво е съвременното лечение?

Най-новото поколение медикаменти и средство на първи избор в момента са т.нар. простагландинови аналози. Те са представени за първи път през 1996 г. в САЩ. Това е нов клас медикаменти, които понижават вътреочното налягане по-ефективно от когато и да било. Увеличават оттичането на вътреочната течност и по този начин намаляват налягането. Прилагат се веднъж дневно, поддържат постоянно ниво на очното налягане в денонощието, контролът над очното налягане е години наред. Използването на един медикамент улеснява пациента и намалява нежеланите ефекти. Ако се използва лекарство от друга група е важно да се знае, че при продължителна употреба налягането има тенденция към покачване, което налага добавянето на други медикаменти или преминаване към простагландинови аналози. В случай, че не е постигната терапевтичната цел, т.е. оптималната за пациента стойност на очното налягане, може да се наложи комбинация от 2 или 3 вида очни капки.
В България са налице комбинирани капки за лечение на глаукома. В един флакон се съдържат две активни вещества. Тези две съставки понижават очното налягане чрез допълващи се механизми на действие и комбинирания ефект води до допълнително намаляване на очното налягане в сравнение с всяко едно от веществата поотделно. Приложението е максимално опростено – по една капка на ден, сутрин или вечер. С новите комбинирани медикаменти се разширяват терапевтичните възможности, което от своя страна ще доведе до достигане на исканото вътреочно налягане и предпазване на зрението от увреждане.

Прилагането на простагландинови аналози показва, че:
1. Бързо се достига прицелното очно налягане
2. Достигнатото ниско вътреочно налягане се запазва във времето
3. Еднократното дневно приложение е удобно за пациентите
4. Очните странични ефекти са минимални – може да има зачервяване на очите през първия месец от приложението им, което постепенно изчезва, липсват общи странични реакции

Вижте още:  – Как да слагате очни капки
                      – Eyot
Какви са другите методи на лечение?

Другите методи на лечение са лазер и операция. До тях се прибягва, когато очното налягане не се повлиява от медикаментозното лечение, прогресират глаукомните увреждания, пациента не прилага изписаното му лечение. С помощта на лазер се прави малка дупчица в апарата за оттичане на камерната течност или в ириса и за няколко дни или седмици очното налягане започва да се понижава. Манипулацията е с местна упойка и се извършва за 1-2 минути.
Към операция се пристъпва, когато глаукомата прогресира независимо от лечението до момента. Целта на операцията е не да се подобрят сегашните зрителни функции, а да се запази наличното зрение и най-вече зрителното поле. Необходимо е пациента напълно да се запознае с рисковете и ползите от една такава операция. Ако операцията е успешна, води до намаляване и стабилизиране на очното налягане и пациента не се нуждае от повече медикаменти. За съжаление, това не винаги се постига. Пациентът трябва да е наясно, че понякога се налага отново след операцията да поставя капки или могат да се наложат последващи операции.

Вижте още:   – Лечебен план
                       – Нашата програма за глаукома

Повече информация можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова.
Как да станете наш пациент

error: Content is protected !!