Изберете страница

Как се открива

  • МЕТОДИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

1. Първоначално лекарят проверява зрителната острота. Ако зрението е намалено, той е длъжен да потърси причината. При глаукома зрението дълго време остава запазено. При много пациенти с глаукома зрителната острота може да бъде намалена вследствие други очни заболявания, напр. катаракта /старческо перде/.
2. При глаукомно болния е съществено измерването на очното налягане на интервали, съобразени с индивидуалния лечебен план, изработен от очния специалист. Ако е повишено вътреочното налягане, то следва да се направи оценка за действието на поставяния медикамент и при необходимост терапията да бъде коригирана. Важно е да се знаят и колебанията в очното налягане.
Тонометрия или измерване на очното налягане.: Поставят се обезболяващи капки в окото, след което лекарят използва специален инструмент за измерване на налягането. Това може да стане чрез тонометър на Маклаков и поставяне на тежина от 10г върху окото, по Голдман – на биомикроскопа със специално багрило, с въздушен тонометър и пр. Изследването е напълно безболезнено и отнема 1-2 минути. Ако е повишено вътреочното налягане, то трябва да се направят допълнителни изследвания. Непременно то трябва да бъде измерено няколко пъти, тъй като е важно да се знае какви са неговите колебания.
Защо е важно да се понижава вътреочното налягане?
Докато причините за глаукомата са все още неизвестни, повишеното очно налягане е основния лечим рисков фактор за заболяването. Колкото по-ниско е очното налягане, толкова се забавя развитието на болестта. Всяко намаляване на очното налягане с 1 ммHg намалява риска от увреждания с 10%. За да сме сигурни, че няма прогресия на болестта, очното налягане при болни от глаукома трябва да бъде по-малко или равно на 18 mmHg. В такъв случай и лекаря, и пациента са спокойни, че няма да напредват уврежданията в зрителното поле и ще се запази зрението.
3. При оглед на очното дъно се обръща особено внимание на оптичния нерв, като се прави оценка на глаукомните увреждания. Глаукомата е заболяване на зрителния нерв и е особено важно проследяването на промените в него на всеки шест месеца.
4. Гониоскопия – оглед на камерния ъгъл, безболезнен тест, при който върху роговицата се поставя триогледална леща след анестезия с капки. Лекарят установява дали ъгълът, в който се срещат роговицата и ириса е отворен или затворен. От това зависи и по-нататъшното лечение на болестта.
5. Пахиметрия – измерване дебелината на роговицата. След поставяне на обезболяващи капки с помощта на ултразвук се измерва роговичната дебелина. В апарата се въвеждат стойностите на по-рано измереното очно налягане и след преизчисляване той автоматично показва какво е действителното очно налягане според измерената дебелина на роговицата. Това е особено важно при поставяне на диагнозата глаукома, както и при взимане на решение относно лечението. В случай, че роговицата е тънка, действителното очно налягане може да бъде напр. със 7 единици по-високо от измереното. Напр. ако измерваме налягане 18 mmHg, което е нормално очно налягане, при много тънка роговица действителното очно налягане е 25, което е високо. Ако сте съмнителни за глаукома, е нужно непременно да се проведат всичко тестове до доказване или отхвърляне на диагнозата. Ако обаче роговицата е дебела, то действителното очно налягане може да бъде 11 – това означава, че ако вече се лекувате за глаукома и сте например на 2 или 3 вида очни капки, те спокойно могат да се намалят.
6. Периметрия – изследване на периферното зрение. Пациента гледа в една точковидна светлина и отбелязва дали вижда друга светлина, която минава през периферното зрение. По този начин се очертава карта на зрителното поле. При глаукомно увреждане има характерни белези за отпадане на части от зрителното поле. Чрез този метод се прави оценка във времето за прогресията на уврежданията.

От съществено значение е за всеки пациент лекаря да има изработен индивидуален лечебен план, т.е. какво следва да се направи за по-лесното управление на болестта и спиране на напредването й: през какви интервали да се измерва очното налягане, колко пъти в годината да се прави периметър и пр. С този план, разбира се, трябва да бъде запознат и болния. Тъй като глаукомата е заболяване за цял живот, особено важно е пациента и лекуващия офталмолог да работят съвместно, за да има болния най-добър шанс за предпазване и съхранение на зрението си. Нашата програма за глаукома

Повече информация и компетентен съвет можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

error: Content is protected !!