Изберете страница

Условия за ползване

Условия за позлване на този сайт

Настоящият документ, наричан за краткост “Условия” регламентира взимоотношенията, правата и задълженията на посетителя на този сайт. С използването на страницата Вие потвърждавате, че приемате тези условия. Правилата за използване на страницата се отнася до всички, които я отварят по някаква причина, както и за тези, които я ползват чрез интернет-консултант.

Общи правила: Потребителите нямат право да използват Интернет страницата с цел да прехвърлят,  дистрибутират, запазват или унищожават материали, тъй като по този начин нарушават Закона за интелектуална собственост и Закона за авторските права.

Важно!!! : Текстовете  на статиите, както и посочените примерни тестове не заместват професионалния преглед и диагностика на очен лекар и са представени тук само с информационна цел. Наличността им не трябва да се възприема като препоръка за самодиагностика или самолечение на заболяване. Неправилно диагностицирано или лекувано не както трябва очно заболяване би могло да доведе до загуба на зрението или постоянна загуба на функциите на зрителната система.В случай на какъвто и да е проблем с очите, е необходимо да потърсите медицинска помощ веднага, защото е възможно да става въпрос за спешно или застрашаващо зрението състояние.

Връзка с трети сайтове
www.dr-uzunova.com може да предоставя връзки с трети сайтове. www.dr-uzunova.com не контролира свързаните сайтове и не е отговорна за съдържанието на тези трети сайтове, както и за нанесените промени в актуализирането им. www.dr-uzunova.com предоставя тези връзки единствено и само за Ваше удобство. Ако решите да използвате нашите връзки и влезете в тези сайтове, го правите на Ваша отговорност.

Запазени права и запазена марка.
Материалите , публикувани на страниците на сайта са запазена марка за www.dr-uzunova.com. Нищо не Ви дава право да ги използвате  без писменото разрешение на собственика на сайта или негов оторизиран представител. www.dr-uzunova.com ще пази своята интелектуална собственост по силата на Закона. Името или логото на сайта не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от собственика на сайта. Нямате право да продавате или променяте статиите от сайта, както и да го репродуцирате, дистрибутирате и т.н. с комерсиална цел. Използването на Материала в друга уеб страница или на компютър, който е в мрежа, копирането на страници от сайта, текст или снимки е забранено. Нямате право да копирате или адаптирате HTML кода, който Интернет-сайтът е създал. Никаква част от този сайт не може да бъде ползвана с комерсиална цел. www.dr-uzunova.com като интелектуална, идейна и търговска (реална) собственост е под закрилата на Закона за авторски права и Закона за интелектуалната собственост.

Ограничения при използване и копиране.
Този уеб сайт е притежание на www.dr-uzunova.com и се управлява от собственика на сайта, който има законно право да излага целия Материал на този уеб сайт. Освен посоченото тук, нито една част от Материала не може да бъде копирана, изложена, изпращана по пощата или препредавана под каквото и да е форма и с каквато и да е цел без ограничения: електронно, механично, разпечатване, записване без писмено разрешение от www.dr-uzunova.com или притежателя на запазените права. Разрешено е излагането, копирането, разпространяването и източването на информация от Материалите единствено за лична, некомерсиална употреба, съблюдавайки всички права на собственика. Тази привилегия Ви се отнема автоматично, ако нарушите някое от правилата за използване на сайта. След тази забрана Вие се задължавате да унищожите незабавно всеки източен или копиран Материал. Всяка непозволена употреба на Материал, съдържащ се в този уеб сайт може да наруши Закона за авторските права и Закона за интелектуалната собственост, за което носите наказателна отговорност. Не може да използвате Материала за водене на кореспонденция по електронен път, чрез електронни връзки или по друг начин, или за разпространяване на информация, която е незаконна, порнографска, клеветническа и пр. Никаква част от сайта и статиите в него не може да бъде разпечатвана с търговска или рекламна цел, не може да бъде използвана за създаване на материали на хартиен или електронен носител, както и не може да бъде копирана и поставяна на други интернет-страници без изричното писмено съгласие на собственика на сайта.

Промени
www.dr-uzunova.com запазва правото си, за своя собствена сигурност, да променя или изтрива всеки Материал, публикуван в уеб сайта или да унищожи този сайт без предупреждение. В бъдеще www.dr-uzunova.com може да промени или добави клаузи към тези Условия за ползване, но не може да гарантира, че ще бъдете уведомени за това. Следователно, вие се съгласявате да проверявате периодично сайта за такива промени.

error: Content is protected !!