Изберете страница

Далтонизъм

Нарушенията в цветоусещането /дисхроматопсии/ засягат загубата на усещане за един или повече от основните цветове – червено, зелено и/или синьо. По-голямата част от засегнатите продължават да виждат цветове, но в различен нюанс от оригиналния. Изключително рядко се среща пълна цветна слепота, когато липсва усещане за цвят и зрението е черно-бяло.

Причини:
Нарушеното цветоусещане се дължи на несъвършенство в клетките на ретината – конусчета да възприемат някой от основните цветове. Бива вродено и придобито.
– Вроденото нарушение в цветоусещането е генетично обусловено и се предава само чрез Х хромозомата. Мъжете имат само една Х хромозома и могат да предадат нарушението само на дъщеря си. Жените имат две Х хромозоми и могат да предадат нарушението само на синовете си.
Мъжете по-често страдат от това състояние – около 8%, докато при жените се среща при по-малко от 1%.
Състоянието не се променя през целия живот и не може да бъде лекувано.
– Придобито – дължи се на различни болести на ретината или зрителния нерв. Може да бъде преходно, ако се излекува основното заболяване.

Видове:
1. Най-честия вид нарушено цветоусещане е във възприемане на червено и зелено. Наречено е далтонизъм, на името на английския химик Джон Далтон, който е страдал от това състояние и пръв го е описал.
Състоянието включва загуба или намалена функция на фоторецепторите в ретината за червен или зелен цвят.
– протанопия – невъзможност/слепота/ за възприемане на червен цвят. Червеното се вижда като черно, а оранжево, жълто и зелено се възприемат само като жълто.
– протаномалия – слабост при възприемането на червения цвят. Червено, оранжево и жълто се виждат като зелено.
– дейтеранопия – невъзможност/слепота/ за възприемане на зелен цвят. Червеното се вижда като кафеникаво жълто, а зелено се възприема само като светло кафяво.
– дейтераномалия – слабост при възприемането на зеления цвят. Жълто и зелено изглеждат по-червени и не може да се разграничи виолетово от синьо.
2. Синьо-жълто нарушение в цветоусещането
Състоянието включва загуба или намалена функция на фоторецепторите в ретината за син цвят. Среща се рядко.
– тританопия – невъзможност/слепота/ за възприемане на син цвят. Синьото се вижда като зелено, а жълтото се възприема като виолетово или светло зелено.
– тританомалия – слабост при възприемането на синия цвят. Синьото изглежда зеленикаво и е трудно да се различи жълто и червено от розово.
3. Монохромазия – цветна слепота. Невъзможност да се различават цветове, пациентът вижда само в черно-бяло и нюанси на сивото.

Ограничения:
Нарушенията в цветоусещането могат да ограничат някои дейности, дори и прости на вид – избор и приготвяне на храна, градинарство, спорт, избор на дрехи. Шофирането е предизивкателство и е забранено при по-тежко засягане. Проблеми могат да се появят и при различни професии, напр. електротехници, фотографи, пилоти и др. Има затруднения при разбиране на информация в документи, интернет, презентации, карти, диаграми.

Диагноза:
Поставя се с тестовете на Ишихара. Съдържа 38 цветни кръга, изпъстрени с цветни точки неправилно разположени, някои от които формират цифри или фигури от два или повече цвята на фона на други цветове. Лесно се определя дали има проблем и доколко сериозен е той.
Точното разпознаване на вида нарушение се прави чрез специален апарат – аномалоскоп.
Вижте още: Тест за цветно зрение

Възможно решение:
До скоро нямаше варианти за хората с нарушено цветоусещане, но вече не е така!
Специална контактна леща позволява на мозъка да възприема различно образите като дава на пациента възможност да прави разлика между цветове, които нормално не може да различава. Лещата се предлага без или с диоптър. Чрез нея предизвикателствата при обучение са преодолими, подобрява качеството при спортуване и други активности, увеличава значително удоволствието от изкуство, медия и заобикалящия свят като цяло.

В Специализиран очен кабинет д-р Узунова до началото на 2020 год. имаше възможност за проба и закупуване на такава леща. За съжаление, поради сегашната ситуация, това не е възможно. В случай, че нещо се промени, ще бъде публикувана информация на тази страница.

error: Content is protected !!