Изберете страница

Ако вече имате глаукома

Какво следва да се направи, ако вече е открито заболяването?

Най-добре е лечението на болния да бъде поето от глаукомен специалист. Лечението на глаукомата има две страни – пациента редовно да слага изписаните му капки и да посещава в определеното време своя лекар и от друга страна – ангажиран към случая му очен лекар – човек, с когото пациента може спокойно да поговори, който знае всичко за състоянието му, за да може правилно да го следи. Прегледи през 6 месеца са крайно недостатъчни, особено ако заболяването е новооткрито или се сменя медикамента, с който се лекува пациента. За съжаление, за 6 месеца м много случаи вече са настъпили необратими увреждания.

Въпреки, че глаукомата не може да бъде излекувана, ранното й откриване и започване на навременно лечение може да запази зрението. Ако заболяването е открито навреме, провежда се правилно лечение и се спазват препоръките на очния лекар, живота на пациента може да бъде пълноценен.
Вижте още: Нашата програма за глаукома

  • Какви оплаквания имат болните от глаукома, които вече се лекуват?

Ако налягането е стабилно и в определените за пациента граници, оплаквания няма.
Част от болните се оплакват от главоболие понякога, обичайно обхващащо едната половина на главата, над веждата; болки в “очните дъна”, напрежение в очите, пробождане, съобщават, че имат чувството, че очите им ще изскочат – това са непостоянни оплаквания, които болните усещат при покачване на очното налягане. Има медикаменти, които дори и да се прилагат постоянно и правилно от пациента с времето изчерпват действието си и трябва да бъдат заменени или да се прибави второ лекарство. При изписване на подходящо лечение, тези оплаквания изчезват.

  • Какво трябва да прави болния, за да е сигурен, че се лекува правилно?

От съществено значение за правилното лечение е за всеки пациент лекаря да има изработен индивидуален лечебен план, т.е. какво следва да се направи за по-лесното управление на болестта и спиране на напредването й: през какви интервали да се измерва очното налягане, колко пъти в годината да се прави периметър и пр. Водеща роля има личната ангажираност на лекаря. При глаукомно болния е съществено измерването на очното налягане на интервали, съобразени с индивидуалния лечебен план, изработен от глаукомния специалист. Ако е повишено вътреочното налягане, то следва да се направи оценка за действието на поставяния медикамент и при необходимост терапията да бъде коригирана. Важно е да се знаят и колебанията в очното налягане.
С този план, разбира се, трябва да бъде запознат и болния. Тъй като глаукомата е заболяване за цял живот, особено важно е пациента и лекуващия очен лекар да работят съвместно, за да има болния най-добър шанс за предпазване и съхранение на зрението си. Глаукомата е едно много сериозно заболяване, водещо до слепота. В тази връзка се изисква и сериозно отношение както от пациента, така и от лекаря.

  • Какво представлява лечебния план на даден болен?

Много важно е всеки пациент с глаукома да има изработен лечебен план. В него се включва какво следва да се прави оттук-нататък с оглед състоянието на пациента – дали да се смени медикамента или да се добави нов, след колко време да се измери отново очното налягане, кога да се направи периметрия, за да се сравнят данните и да се направи анализ има ли прогрес на уврежданията. Прави впечатление, че пациентите нямат лечебен план, те знаят, че трябва да се преглеждат на шест месеца – един много дълъг период, през който могат да настъпят непоправими увреждания. А пациента иска да бъде лекуван, той има право да знае какво трябва да се направи и сам да прецени дали има възможност за това.
При изписване на терапия за първи път или при смяна на медикамента е задължително пациента да бъде прегледан след 1 месец, за да сме сигурни, че сме постигнали търсения терапевтичен ефект и лекарството действа. Разбира се, лечебния план за всеки пациент е строго индивидуален. Очното налягане трябва да се измерва поне 4 пъти в годината, за да сме спокойни и ние, и пациента, че правилно се грижим за запазване на зрението. Компютърна периметрия трябва да се прави поне веднъж в годината, но е по-добре на 6 месеца. Пациентът трябва да бъде запознат със състоянието си и с това какво трябва да се направи – все пак става въпрос за неговите очи.
Повече информация и компетентен съвет можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

Вижте още:      – Съвременно лечение
– Полезни съвети
Тест лечение глаукома

error: Content is protected !!