Изберете страница

Научни публикации

Научни публикации на д-р Узунова:

 

– КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Мед-инфо“, под печат, 2015

– МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
сп.“Медикал“, бр.8, 2014

– АЛЕРГИЯ И ОКО
сп. „Медикал“, бр. 4, 2014

– ДИАБЕНТА РЕТИНОПАТИЯ
сп.“Мед-инфо“, бр. 3, 2013
сп.“Медикал“, бр.8, 2014

– ИНФЕКЦИОЗНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп. „Топмедика“, бр.2, 2012

– КАТАРАКТА
сп.“Медикал“, бр.8, 2014
сп. „Мед-инфо“, бр.3, 2011

– ГЛАУКОМА
сп.“Мед-инфо“, бр.3, 2010
Вижте целия текст тук

– СУХО ОКО
сп.“Мед-инфо“, бр.11,2009 г.
сп.“Медикал“, бр.1, 2015

– АЛЕРГИЧНИ КОНЮНКТИВИТИ
сп.“Топмедика“, бр.2, 2010
сп.“Мед-инфо“, брой 3, 2009 г.
Вижте целия текст тук

– ФИКСИРАНИ КОМБИНАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмология, брой 1, 2008 г.
раздел „Научни доклади и съобщения“
Вижте целия текст тук

– ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА МАКУЛАТА СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
сп. „Мед-инфо“,  брой 3, 2008 г.
Вижте целия текст тук

– ПРОСТАГЛАНДИНОВИТЕ АНАЛОЗИ КАТО СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С НОВОДИАГНОСТИЦИРАНА  ПЪРВИЧНА ОТКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмолотия, брой 5, 2006 г.
раздел „Научни доклади и съобщения“
Вижте целия текст тук

– ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪТРЕОЧНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ПРОСТАГЛАНДИНОВИ АНАЛОЗИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА ОТКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА
Реферативен бюлетин по офталмология, брой 5, 2006
раздел „Научни доклади и съобщения“
Вижте целия текст тук

error: Content is protected !!