Изберете страница

Кампании

В Специализиран очен кабинет д-р Узунова периодично се провеждат безплатни прегледи на пациенти, болни от глаукома, техни кръвни родственици, хора от рискови групи, съмнителни за глаукома, както и профилактично измерване на очното налягане на хора без глаукома. Целта на кампаниите е образоване на хората по отношение на глаукомата, да се обърне внимание колко важно е тя да се открие рано, да се започне навреме подходящо лечение.

През 2016 и 2017 година:

Училище по глаукома през Световната глаукомна седмица – в Дом на науката и техниката

През 2015 година:

Световна глаукомна седмица
1. От 9 до 11 март 2015 г. се проведоха безплатни прегледи на болни от глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.
Кампанията се проведе със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на кмета на града г-н Иван Тотев.

2. Участие в предаването на БНТ2 „Добро утро, България“ от 9 до 10 ч. Разисквани теми: Глаукома; Контактни лещи
3. Училище по глаукома
На 12 март 2012 г. от 15 часа в Дом на техниката, зала 6 д-р Узунова изнесе лекция на тема „Как да живеем с глаукома“

През 2014 година:

Световна глаукомна седмица
От 10 до 14 март 2014 г. се проведоха безплатни прегледи на болни от глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.
Кампанията се проведе със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на кмета на града г-н Иван Тотев.

През 2013 година:

Световна глаукомна седмица
От 11 до 15 март 2013 г. се проведоха безплатни прегледи на болни от глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.
Кампанията се проведе със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на кмета на града г-н Иван Тотев.


През 2012 година:

1. Отбелязване на Световната глаукомна седмица.

От 12 до 23 март 2012 г. – безплатни прегледи на болни от глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата. Кампанията се провежда със съдействието на Община Пловдив.

2. Училище по глаукома
Подновяване на срещите с пациенти и разискване на интересуващи ги проблеми във връзка със заболяването глаукома. На 13 март 2012 г. от 18 часа в Дом на техниката, зала 2 се проведе събиране на тема „Глаукома – полезни съвети за здравето на очите“

През 2011 година:

Световна глаукомна седмица
От 14 до 18 март 2011 г. се проведоха безплатни прегледи на болни от глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.
Кампанията се проведе със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на кмета на града г-н Славчо Атанасов.

През 2010 година:

1. Училище по глаукома
Подновяване на срещите с пациенти и разискване на интересуващи ги проблеми във връзка със заболяването глаукома. На 20 април 2010 г. от 18 часа в Дом на техниката, зала 3 се проведе събиране на тема „Как се лекува глаукомата. Полезни съвети“.

2. Отбелязване на третия Световен глаукомен ден – 12 март 2010 г.
От 12 до 26 март в Специализиран очен кабинет д-р Узунова се проведоха безплатни прегледи на пациенти, болни от глаукома. Прегледите  включваха измерване на очното налягане и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото лечение и съвет относно по-нататъшно поведение, както и информационна брошура за глаукомата.

През 2009 година:

1. Училище по глаукома
Организиране на периодични срещи с пациенти относно въпроси, касаещи заболяването глаукома. Такива мероприятия под формата на групи за взаимопомощ се организират отдавна по света. За нас е чест, че за първи път в България те се организират от д-р Узунова. Считаме, че инициативат е  много полезна за хората, а страдащите от глаукома могат да намерят директни отговори на интересуващи ги въпроси.
Вижте повече: Училище по глаукома

2. Отбелязване на втория Световен ден на глаукомата – 12 март 2009.
За нас е чест, че отново се включихме в световната инициатива. Със съдействието на Община Пловдив и под патронажа на кмета на града г-н Славчо Атанасов 12 и 13 март бяха дни на отворени врати в кабинета – за безплатни прегледи на пациенти, болни от глаукома. Прегледите  включваха измерване на очното налягане  и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент  получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.
Вижте повече: World Glaucoma Week

През 2008 г.:

1. От 23 юни до 4 юли 2008 г. – със съдействието на Община Пловдив и лично под патронажа на кмета на града г-н Славчо Атанасов. Бяха прегледани болни от глаукома, техни кръвни родственици и съмнителни за глаукома. Прегледите включваха измерване на очното налягане с дигитален тонометър Pascal- изключително точно обективно изследване и оглед на зрителния нерв. Всеки пациент получи мнение относно ефективността на прилаганото му лечение и информационна брошура за глаукомата.

2. На 6 и 7 март 2008 г. – по повод първия Световен ден на глаукомата.За нас е чест, че се включихме в тази глобална инициатива. 6 и 7 март бяха дни на отворени врати – за безплатни прегледи на пациенти, носещи риск за развитие на заболяването, както и на болни от глаукома относно преценка на лечението. Преминалите през кабинета пациенти получиха адаптиран материал относно заболяването. Д-р Узунова даде интервюта за новините на телевизия Евроком България, Европа, TV 7, БНТ-РТЦ Пловдив, радио Пловдив, информационна агенция Фокус, а ПОТВ излъчи предаването ТВ поликлиника с основна тема Глаукома. В.Труд публикува информация относно проведените дни на отворени врати. Нашата инициатива е с подкрепата на Световната глаукомна асоциация и е включена в официалния сайт, посветен на Световния ден на глаукомата. За България се включиха колеги от София и Варна, ние сме единствените от град Пловдив.

Организираните мероприятия са с подкрепата на Световната глаукомна асоциация.
Писмо от ръководството:

Dear Dr. Uzunova,
Thank you for being a part of the 2nd World Glaucoma Day! All your data has been saved and is published on the Around the World Map.
Thank you for your support in this exciting project!

Scott Christensen – WGPA President
Ivan Goldberg – Co-Chair, WGPA Physician Liaison Committee
George Lambrou – Exec. Vice-Chair, WGPA Physician Liaison Committee; WGD Global Project Leader
Robert Ritch – Co-Chair, WGPA Physician Liaison Committee
Remo Susanna – WGA president

*       *       *

Независимо от многобройните проучвания и нови методи за диагностика и лечение, слепотата от глаукома е значителна. Според СЗО глаукомата е на второ място в света като причина за слепота не поради липса на ефективни методи за откриване и лечение, а заради недостатъчната информираност на обществото. Зрителните поражения се забелязват в напреднал стадий на заболяването, а в същото време поставената навреме диагноза и започване на лечение могат да предпазят зрението.

Глаукомата е сериозно социално значимо заболяване. Според изследване на Quigly и Broman до 2020 година броя на пациентите с глаукома ще нарастне на 79,6 милиона, т.е.над 10 милиона нови пациенти. Двустранната слепота ще нарастне от 8,4 милиона през 2010 год. до 11,2 милиона през 2020 година. Над 67 милиона са болните в целия свят, от които над 10% са слепи. Дори и в най-развитите страни половината от пациентите не знаят за заболяването си. И в град Пловдив, където болните от глаукома са около 5500-6000, има голям брой хора /над 2500 души/, които не знаят в същност, че са болни.  Опасността за тези хора е, че оставени без  лечение бавно и постепенно ще загубят безвъзвратно зрението си. Установено е също, че над 50% от пациентите, на които е изписано лечение на заболяването, не слагат подходящи капки, т.е.-такива, които да доведат до нужните резултати или ги слагат неправилно. Проблем при глаукомно болните у нас е, че поради редките контролни прегледи /два пъти годишно по здравна каса/ през по-голямата част от времето не се знае какво е очното им налягане и дали медикамента, който поставят дава желания ефект.

През м.юни и юли 2006 г. бяха проведени прегледи на пациенти с глаукома и профилактично измерване на очното налягане на хора без глаукома. Резултатите от тази кампания са публикувани в Реферативен бюлетин по офталмология, брой 5 и 6, 2006 г.:

– Простагландиновите аналози като монотерапия и средство на първи избор при пациенти с новодиагностицирана Първична откритоъгълна глаукома
12-седмично терапевтично проучване на ефективността на простагландиновите аналози при пациенти с новодиагностицирана Първична откритоъгълна глаукома.

– Влияние върху вътреочното налягане при преминаване към лечение с простагландинови аналози при пациенти с Първична откритоъгълна глаукома.
Предметът на това проучване е доказване ефективността на простагландиновите аналози при пациенти, лекувани с други понижаващи очното налягане медикаменти като монотерапия или в комбинация, при които вътреочното налягане не е добре контролирано.
За повече информация вижте: Научни публикации

След внимателен анализ на резултатите след провеждането на изброените кампании, kакво направи впечатление:

–  Относно пациентите, на които профилактично беше измерено налягането: у близо 10% преминалите на преглед се откри повишено очно налягане и след това се установи, че имат глаукома. По-голямата част от тях имат в семейството си кръвен родственик със заболяването. Всички от пациентите без изключение, на които беше открита глаукома, въобще не подозираха за своето заболяване. Ако погледнем по-глобално на нещата, в град като Пловдив с население от около 300 000 души, възможно е в този момент близо 10% или с други думи 2500-3000 души да имат глаукома без въобще да подозират за това. От статистиката в развитите страни и от проведеното  изследване се вижда, че тези цифри се отнасят и за  град Пловдив, т.е. нашето изследване като резултат не се различава от изследванията в развитите страни. Опасността за тези хора е, че оставени без лечение бавно и постепенно ще загубят безвъзвратно зрението си. Наистина,  глаукомата,  ако бъде оставена нелекувана, води до слепота. Но ако болестта се открие навреме и бъде започнато нейното лечение от глаукомен специалист, няма никаква опасност за зрението.

– Относно пациентите с вече открита глаукома се установи, че: голяма част от тях не знаят какво представлява заболяването или не знаят, че капките се слагат до края на живота им. Във всеки случай, пациентите се интересуват от всичко, свързано с болестта, но за съжаление не винаги имат достъп до адекватно поднесена информация. Още по-сериозен е  броя на болните, които са лекувани „на сляпо“ –  поради редките контролни прегледи през по-голямата част от времето не се знае какво е очното им налягане и дали медикамента, който поставят дава желания ефект. Част от пациентите са затормозени от възможността за годишни  прегледи и не са ходили на преглед повече от 6 месеца, което е недопустимо. Още по-сериозни са нещата при пациентите, които не са от Пловдив. Има случаи, при които очното налягане е редовно измервано, пациентите слагат редовно изписаните им капки, но налягането в продължение на 2 години е над 25 единици /при горна граница 21/, уврежданията прогресират, пациентите имат оплаквания. Прави впечатление и липсата на персонален лечебен план на пациента – повечето от тях не са информирани какво следва да се направи по повод по-нататъшното лечение. При около 50% от пациентите поставяният в момента медикамент за понижаване на очното налягане не дава нужния резултат. При последната кампания от 142 преминали болни от глаукома при 4 пациента се установи, че в същност те не страдат от това заболяване.
За повече информация вижте: Глаукома

error: Content is protected !!