Прегледи

Специализираният очен кабинет на д-р Узунова е модерно оборудван,  на лесно достъпно място в град Пловдив.

Кабинетът е насочен за работа с широк кръг пациенти, но основно интересите на д-р Узунова са насочени към болни от глаукома или дегенерация на макулата, страдащи от сухо око, прегледи на деца, както и на нуждаещи се от меки контактни лещи.
С много внимание и в приятна обстановка се предлага разнообразен набор от офталмологични услуги /свободен прием и по договор със Здравната каса/:

– Изследване на зрителната острота
– Предписване на очила с компютърно определяне на диоптъра /авторефрактометрия/
– Измерване и проследяване на очното налягане /безконтактен тонометър Keeler Intellipuff, по Маклаков и Голдман/
– Ранно откриване и съвременно лечение на глаукома.
– Изследване на периферното зрение /компютърна периметрия/
– Изследване на очни дъна – чрез индиректна офталмоскопия с безконтактна леща 70 D
– Изследване на перифернията на очното дъно – фундобиомикроскопия
– Изследване на детско зрение, вкл. с разширяване на зениците и скисаскопия
– Индивидуален лечебен план за всеки болен
– Промиване на слъзни пътища
– Профилактика и лечение на синдрома на сухо око
– Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива
– Проследяване на болни с катаракта, дегенерации на макулата, диабетна ретинопатия, отплепване  на ретината и др.
– Подбор и напасване на контактни лещи – диоптрични и цветни
– Медицински свидетелства
– Профилактични прегледи. Абонаментно обслужване

Допълнително Ви се осигурява:
– желаната информация за най-професионалното лечение
– консултации относно най-новите тенденции в областта на офталмологията
– повишаване на Вашата компетентност по отношение на дадено заболяване
– изготвяне план за профилактичните /контролните/ Ви прегледи в зависимост от препоръките на специалиста и напомняне за тях
– медицински консултации чрез електронната поща

Начини на заплащане:

– без заплащане
Специализираният очен кабинет работи по договор със Здравната каса. За да не заплащате за преглед е необходимо да вземете направление за офталмолог от Вашия личен лекар. Направленията той получава от Здравната каса в началото на месеца, следователно тогава има достатъчен брой. Обръщаме внимание, че с това направление можете да бъдете прегледани на територията на цялата страна, т.е. – то е за очен лекар, а не за определено име, кабинет или за същото здравно заведение, в което работи и личния Ви лекар. Едно направление важи до 30 дни от датата на издаването му. В това направление е включен пълен очен преглед и ако се налага – повторно посещение до 30 дни от първото.

– диспансерни пациенти с глаукома
За да станете редовен наш пациент и да бъдете взет на диспансер, необходимо е също да вземете направление от Вашия личен лекар за смяна на специалиста, който Ви наблюдава. Това можете да направите по всяко време на годината и личния лекар няма право да Ви откаже издаването на такъв тип направление. Ако не желаете, не е необходимо да се обаждате на досегашния си очен лекар, че той ще бъде сменен. Прегледите по Здравна каса на диспансерните пациенти са два пъти в годината през около 6 месеца и включват пълен очен преглед с разширяване на зениците. След посещението Ви при нас ще Ви бъде изработен индивидуален лечебен план и според него ще бъдете запознат с периодичността, през която се налага измерване на очното налягане във Вашия случай, както и какво се налага да се предприеме през следващата една година. Допълнителните визити  са на символична цена. Кабинетът разполага с компютърен периметър /за изследване на периферното зрение/ и ултразвуков пахиметър /за изследване дебелината на роговицата/

– по договор със здравноосигурителни фондове
Към 1.02.2016 г. Специализиран очен кабинет д-р Узунова има сключени договори със:
1. ДЗИ Животозастраховане
2. Застрахователна компания Медико 21 АД
3. ЗЕАД Булстрад
Ако имате здравна осигуровка с покритие от тези фондове, достатъчно е при прегледа да носите: лична карта и карта на здравноосигурения към съответния фонд. След съответната справка, прегледа ще бъде остойностен съгласно условията по сключената от Вас здравна осигуровка.

– платени посещения
Цената на прегледа се определя в зависимост от пълнотата на изследването и какво се налага да се направи в конкретния случай. Подчертаваме, че в кабинета не се прави разлика между пациентите, дошли на платен прием и останалите – нещо, в което ще се уверите сами.

Цени*:
1. Първичен пълен очен преглед: зрение, очно налягане, очни дъна /с разширяване на зениците/ – 35 лв.
– ако се налага допълнително се заплащат:
пахиметрия – 15 лв.,
компютърна периметрия – 25 лв.
2. Първичен очен преглед за работещите на компютър, вкл. тест за сухо око /без разширяване на зениците/ – 30 лв.
3. Първичен очен преглед за изписване на очила: зрение, авторефрактометрия, определяне на рефракция и изписване на очила – 25 лв.
4. Първичен очен преглед на деца: зрение, авторефрактометрия, скиаскопия /с разширяване на зениците/ – 35 лв.
5. Отстраняване на чуждо тяло от роговица – 35 лв.
– вторичен преглед и реекстракция на ръжда – 25 лв.
6. Сондиране на слъзни пътища – 25 лв.

7. Вторичен очен преглед – 25 лв.
– Ако при вторичен преглед се налага:
8. Тонометрия /измерване на очното налягане/– 7 лв.
9. Пахиметрия /измерване дебелината на роговицата/ – 15 лв.
– пахиметрия и тонометрия – 20 лв.
10. Компютърна периметрия /изследване на периферно зрение/ – 25 лв.
– периметрия и тонометрия – 30 лв., отстъпка за редовни пациенти на кабинета само за глаукомна програма – 25 лв.
– Отстъпки при вторичен преглед, ако се налага комбинация от т.8,9,10:
– периметрия + пахиметрия – 40 лв.
– периметрия + пахиметрия + тонометрия – 45 лв.
– периметрия + очен преглед – 55 лв.

11. Медицинско свидетелство – 15 лв.
12. Поставяне на субконюнктивална инжекция /с включени игла и спринцовка, без включване на медикамента/ – 15 лв.
13. Фундобиомикроскопия – 20 лв.
14. Консултация по документи – 25 лв.
15. Съставяне на документи за чужбина на български език – 20 лв.
16. Съставяне на документи за чужбина на английски език – 35 лв.

* Посочените цени са в сила от 01.01.2016 г. и не са индексирани от 1.08.2012 г.
**Прегледи в почивни дни са възможни само срещу заплащане, като към цената се прибавят 20 лв.

Очният лекар е най-добрият източник на информация за насрочване на необходимите регулярни очни прегледи с оглед предпазване на зрението. Той е човека, който може да прецени индивидуално за всеки отделен случай какви грижи трябва да се полагат за очите и какви мерки трябва да се взимат.
Да не забравяме, че очите са безценни и трябва да се погрижим за тях навреме!

Comments are closed