Изберете страница

Тест за контактни лещи

Целта на този въпросник е да Ви помогне да определите колко лесно бихте свикнали да носите контактни лещи.
Моля, оградете най-подходящата оценка за всеки от въпросите, след което съберете точките и проверете най-отдолу Вашия резултат.

1.    Среда, в която живеете:
–    чист въздух /планински или селски региони  1 точка
–    леко замърсена /предградия 2 т.
–    замърсена /градове 3 т.
–    много замърсена /индустриални райони 5 т.

2.    Алергия
–    Нямам 0 т.
–    Лека  2 т.
–    средно тежка 3 т.
–    тежка 5 т.

3.    Вид на кожата
–    Нормална 0 т.
–    Суха 3 т.
–    Мазна 3 т.
–    Чувствителна 5 т.

4.    Лекарства
=   антиалергични:
–    не съм ползвал/а 0 т.
–    понякога ползвам, при настинка 1 т.
–    ползвам по-често от веднъж на месец  3 т.
=  диуретици
–    не съм ползвал/а 0 т.
–    по-рядко от веднъж седмично 1 т.
–    ползвам често 3 т.
–    пия всеки ден 3 т.
= контрацептиви /към момента/
–    не 0 т.
–    да 3 т.

5.    Сълзене
–    Нормално 0 т.
–    Леко 1 т.
–    Прекомерно 3 т.
–    сухи очи /чувство за пясък, дискомфорт/  5 т.

6.    Повишена чувствителност към светлина
–    Нямам 0 т.
–    Леко 1 т.
–    Средно 3 т.
–    В тежка степен 5 т.

7.    Сърбеж в очите
–    Нямам 0 т.
–    Лек 1 т.
–    Средна степен 3 т.
–    В тежка степен 5 т.

8.    Очна инфекция
–    никога не съм имал/а 0 т.
–    по-рядко от 1 път годишно 1 т.
–    често – повече от веднъж годишно 3 т.
–    продължаваща очна инфекция 5 т.

9.    Чувствителност към дим и химикали
–    Нямам 0 т.
–    Лека  1 т.
–    Средна 3 т.
–    В тежка степен 5 т.

10.    Очаквано носене на контактните лещи
–    няколко часа на социални събития  1 т.
–    по-малко от 8 ч. на ден  2 т.
–    повече от 8 ч. на ден  3 т.
–    продължително носене /24 ч.на ден/  5 т.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ:…………………….

Ключ:
По-малко от 13 точки:      отличен потенциал за носене на контактни лещи
От 14 до 24 точки:            добър потенциал за носене на контактни лещи
От 25 до 29 точки:            среден потенциал за носене на контактни лещи
Над 30 точки                     нисък потенциал за носене на контактни лещи

error: Content is protected !!