Изберете страница

Глаукома

 • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛАУКОМАТА И ЗАЩО Я НАРИЧАТ „ТИХИЯТ КРАДЕЦ“

Постепенно настъпва загуба на зрението…

Глаукомата е сред водещите причини за слепота. В света според статистиката боледуват над 67 милиона души, а у нас – над 55 000. Над 7 милиона души в света са ослепяли от глаукома. Това е сериозно очно заболяване, което може да доведе до значителна загуба на зрение и до слепота, ако не се лекува. Ключът към справяне с болестта са своевременното поставяне на диагнозата, правилното лечение и регулярните очни прегледи.
Независимо от многобройните проучвания и нови методи за диагностика и лечение, слепотата от глаукома е значителна. Според Световната здравна организация глаукомата е на второ място в света като причина за слепота след катарактата. Тъй като слепотата от катаракта е оперативно лечима и възвратима, глаукомата остава на първо място като причина за нелечима слепота.
Глаукомата е сериозно социално значимо заболяване. Според изследване на Quigly и Broman до 2020 година броя на пациентите с глаукома ще нарастне на 79,6 милиона, т.е.над 10 милиона нови пациенти. Двустранната слепота ще нарастне от 8,4 милиона през 2010 год. до 11,2 милиона през 2020 година. Дори и в най-развитите страни половината от пациентите не знаят за заболяването си. През месец юни и юли 2006 г. в Специализирания очен кабинет д-р Узунова прегледа близо 300 пациента, от които у около 10%  откри глаукома. Тези хора също въобще не подозираха за своето заболяване. Следователно и в България положението е същото.

Глаукомата е заболяване, което без лечение води до слепота, следствие от клетъчната смърт на нервни клетки и увреждане на оптичния нерв. Основен рисков фактор е повишеното очно налягане. То уврежда зрителния нерв, който изпраща до мозъка сигнали, възприемани от нас като образи. Поради увреждането някои сигнали не могат да достигнат до мозъка. Това води до намаляване на зрението, а при липса на лечение и до пълно ослепяване. Възможно е също очното налягане да се променя скокообразно – в един момент да е нормално, а в друг – повишено. Често малките пристъпи преминават спонтанно, но в продължение на 10-15 години болестта прогресира и зрението значително се уврежда. Болестта се развива бавно и пациентите с години не усещат никакви промени. Някои се оплакват от затруднено зрение при намалено осветление, замъгляване на зрението, честа смяна на очилата, необичайно главоболие или болка в очите, поява на цветни кръгове около светлинни източници. В началото на заболяването зрителните функции изненадващо дълго остават запазени. Болният не забелязва промените в зрението си, тъй като те настъпват бавно и той се приспособява към тях. С напредване на състоянието се появяват дефекти в периферното зрение. Въпреки, че пациентът не ги осъзнава, тези дефекти могат да бъдат открити от очния лекар. Увреждането на зрителното поле е бавно, защото зрителния дефект се осъзнава от пациента едва след като загинат огромен брой нервни клетки. Когато пациентът долови загуба в зрителното поле, заболяването е вече в напреднал стадий. Това прави глаукомата толкова коварна и опасна. Пациентът дълго време е щастлив от запазеното високо зрение и това му дава фалшива сигурност. Обяснението се крие в способността на мозъка да компенсира липсващите детайли от общата картина. Слепотата, предизвикана от глаукома е необратима, защото умира зрителния нерв, който не може да бъде възстановен. Ранното откриване и съвременното лечение могат да запазят зрението.

 • Причините за възникване на глаукомата остават неизяснени.  Съществуват множество теории за възникването на болестта:
  1. Повишеното вътреочно налягане уврежда нервните клетки на ретината и на зрителния нерв поради механичен натиск.
  2. Повишеното вътреочно налягане притиска съдовете, които изхранват ретината и зрителния нерв и натискът предизвиква промени, свързани с нарушено изхранване.
  3. Наличието на ниско кръвно налягане и високо вътреочно налягане и редица съдови заболявания нарушават съдовата регулация на окото
  4. Повишени нива на продукти на обмяната, които не се преработват действат токсично на клетките на ретината
  5. Наличие на мутации в някои гени
  6. Промени в съдържанието на вътреочната течност с наличие на белтъци, хормони, растежни фактори, които имат токсично действие върху клетките на ретината
  7. Автоимунна теория – изработване на антитела спрямо собствени тъкани

Увреждането, типично за глаукома се предизвиква поради загуба на ретинални нервни клетки и техните израстъци. Все още не е открит  отключващия механизъм, поради който настъпва загубата на тези клетки. Напоследък се говори за програмирана клетъчна смърт или т.нар. смърт на клетките чрез самоубийство – апоптоза. В нормалния човешки организъм чрез апоптоза става елиминирането на нежеланите и ненужни клетки в процеса на развитието. Клетката получава постоянен поток от информация от заобикалящата я среда, в съответсие с което тя действа – продължава да живее, да се дели или да загине. Например когато се порежем, на мястото на порязването се получава дефект, който се покрива с нормална тъкан след време. Когато това стане, до клетките пристигат сигнали да спрат да се размножават. За съжаление, този процес не е активен при раковите клетки.
При глаукомата преди да загинат нервните клетки намалява драстично броя на техните израстъци. Резултатът е последваща смърт на клетките.
Защо клетката е получила неправилна информация , че вече не е нужна за организма? Този въпрос днес стои пред редица изследователи.

 • Защо е важно да се понижава вътреочното налягане?

Докато причините за глаукомата са все още неизвестни на съвременната наука, повишеното очно налягане е основния лечим рисков фактор за заболяването. При пациент с глаукома колкото по-ниско е очното налягане, толкова се забавя развитието на болестта. Всяко намаляване на очното налягане с 1 ммHg намалява риска от увреждания с 10%. За да сме сигурни, че няма прогресия на болестта, очното налягане при болни от глаукома трябва да бъде по-малко или равно на 18 mmHg. В такъв случай и лекаря, и пациента са спокойни, че няма да напредват уврежданията в зрителното поле и ще се запази зрението.
За постигането на терапевтичната цел е необходимо достигане до такова вътреочно налягане с лечение, което да предотврати по-нататъшните глаукомни увреждания, т.нар. прицелно налягане. Средното намаляване от първоначално измереното налягане трябва да бъде около 30%.

 • Какви са уврежданията на зрителното поле?

За да бъде възприета околната среда, светлината най-напред прониква в окото, ретината я трансформира в електрически импулс и той по хода на зрителния нерв достига до човешкия мозък, където се осъществява възприемането на съответния образ. При глаукомата нервните влакна и клетки прогресивно загиват. Като следствие от това връзката между окото и мозъка, така важна за зрителния акт постепенно се нарушава. Окото продължава да „вижда“ благодарение на клетките на ретината, но е прекъснат преносът на информация до мозъка и това е в основата на проблема глаукомно увреждане.
В началните стадии на заболяването, когато започват да умират нервните клетки, зрителните функции изненадващо дълго остават запазени / рис.1/. С напредване на състоянието се появяват дефекти в зрителното поле. Въпреки че пациентът не ги осъзнава, тези дефекти могат да бъдат открити от очния лекар. Когато пациентът долови загуба в зрителното поле, заболяването е вече в напреднал стадий /рис.2 и 3/. Увреждането на зрителното поле е бавно, защото зрителният дефект се осъзнава от пациента едва след като загинат огромен брой нервни клетки.

Следователно с диагнозата глаукома не бива да се изчаква до поява на оплакване от намалено зрение. Нейното ранно откриване е от първостепенна важност.

Има ли симптоматика или може да се каже, че протича асимптомно?

Глаукомата често е наричана „тихият крадец“. Много хора не знаят, че имат глаукома, нямат оплаквания, не се консултират с лекар докато не забележат, че зрението им е започнало да намалява. Болестта протича незабележимо и често страдащите от нея дори не подозират. Развива се бавно и често пациентите с години не усещат никакви промени. В сравнително началните етапи се забелязва смущение във възприемането на цветовете, контрастната чувствителност и адаптацията за тъмно, може да има заслепяване на светлина. Други оплаквания са затруднено зрение при намалено осветление, замъгляване на зрението, честа смяна на очилата, необичайно главоболие или болка в очите, поява на цветни кръгове около светлинен източник и др. Тези оплаквания могат и да не бъдат свързани с глаукомно увреждане, а да са предизвикани от друга причина.  Но знаейки тежестта на заболяването глаукома, необходима е консултация с очен специалист.
Понякога офталмологът при случаен преглед се сблъсква със случай на пациент, загубил почти напълно зрителните си полета. Следователно глаукомата трявба активно да се търси и диагностицира, преди още да са се появили първите й симптоми.
Става въпрос за хроничната глаукома или по-точно – първичната откритоъгълна глаукома, която е най-честия вид глаукома.
Има редки случаи на остра глаукома, където нещата изглеждат по различен начин. Поради внезапното и силно покачване на очното налягане, състоянието протича драматично, с главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения, червено, твърдо като камък око и т.н. Глаукомният пристъп почти винаги принуждава пациента да потърси веднага лекарска помощ.

 • Кога трябва да се потърси офталмолог?

Очен преглед се препоръчва при поява на каквито и да е зрителни проблеми, независимо от какъв характер са. Зрителните нарушения, дори и най-безобидните наглед винаги изискват преценка от специалист. Консултацията с офталмолог е особено наложителна, ако симптоматиката се е развила за кратък период от време. Много хора нямат абсолютно никакви оплаквания от очите и смятат, че нямат и очни проблеми. Но това, както вече обяснихме, може да се окаже, че съвсем не е така! Препоръчва се първия профилактичен очен преглед, включващ измерване на очното налягане, да се направи на около 40 години. Това е времето, когато повечето хора се нуждаят от първите очила за четене и усещат необходимост от корекция на зрението си. Съвременните офталмологични кабинети са обзаведени с модерна апаратура, от която пациентът не бива да се плаши. Очният преглед не е нито болезнен, нито опасен за здравето.

*   *   *
По света има повече от 40 милиона души, които са слепи, глаукомата е една от основните причини за това. На всеки пет секунди някой губи способността си да вижда, а всяка минута ослепява едно дете. Без ефективни превантивни мерки броят на слепите ще се удвои през следващите 15 години. Установено е, че страхът от слепота е на трето място след страха от рак и сърдечно заболяване.
Очният лекар е най-добрият източник на информация за насрочване на необходимите периодични очни прегледи с оглед предпазване на зрението. Той е човека, който може да прецени индивидуално за всеки отделен случай какви грижи трябва да се полагат за очите и какви мерки трябва да се взимат. От 60 годишна възраст нагоре е необходимо подробна оценка на състоянието на очите от очен специалист  всяка година. Трябва да се обърне внимание, че в тази възраст биха могли да се развият и открият заболявания като катаракта /старческо перде/, глаукома и свързана с възрастта макулна дегенерация. При пълния очен преглед ще се установи има ли изменения в очното дъно от високо кръвно налягане или диабет.

Вижте повече: Нашата програма за глаукома
Повече информация и компетентен съвет можете да получите в Специализиран очен кабинет д-р Узунова. Как да станете наш пациент

Да не забравяме, че очите са безценни и трябва да се погрижим за тях навреме!

Вижте още:   Съвременно лечение
Какво да питате лекаря
Полезни съвети

error: Content is protected !!