Изберете страница

Във връзка със Световната глаукомна седмица, на 7 март 2019 г. от 14,30 ч. в Дом на науката и техниката, гр.Пловдив, зала 6, се проведе поредна сбирка на Училище по глаукома.
Лекция на тема: „Предпазване на зрителния нерв при глаукома“. Лектор: д-р Узунова
Отбелязахме 10 години Училище по глаукома!

През 2009 год. за първи път в България бе открито Училище по глаукома в град Пловдив по инициатива на д-р Узунова. За нас е голяма чест, че то бе включено в престижното издание Ophthalmology Times Europe през 2011 г.
По-късно инициативата бе поета от учредения в България Пациентски клуб Глаукома – национално сдружение на пациентите, страдащи от заболяването.

Какво представлява?
Организиране на периодични срещи с пациенти относно въпроси, касаещи заболяването глаукома. Такива мероприятия под формата на групи за взаимопомощ се организират отдавна по света. За нас е чест, че за първи път в България те се организират от д-р Узунова.
Всяка сбирка включва лекционна част по дадена тема, с мултимедия и полезни филмчета, има възможност за задаване на въпроси.

За кого се отнася?
За пациентите с глаукома, на които все още много неща не са ясни, за техни близки родственици, приятели, за хора от рискови групи, за хора без очни проблеми – за всеки, който се интересува от своето здраве.

Каква е целта?
Образоване на пациентите. Разбирайки какво представлява това заболяване, страдащите от него ще бъдат много по-мотивирани да се лекуват. Останалите – трябва ли и кога да посетят очен специалист. Считаме, че инициативата е много полезна за хората, а страдащите от глаукома могат да намерят директни отговори на интересуващи ги въпроси. Надяваме се чрез тази инициатива хората не само да бъдат информирани, но и да срещнат нови приятели.